Werkloosheid fors gestegen

Het aantal werklozen is in oktober met 17.000 gestegen tot 455.000. Dat betekent dat inmiddels 5,8 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit. De werkloosheid is daarmee terug op het niveau van de top in februari 2010. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag gemeld. Het is al de vierde maand op rij dat het aantal werklozen sterk stijgt, zowel onder mannen als onder vrouwen.
De sterkste toename is te zien bij de 25-45-jarigen. De werkloosheid onder 25-65-jarigen is inmiddels hoger dan begin vorig jaar. De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar ligt nog wel onder het niveau van ruim anderhalf jaar geleden.

Conjunctuurgevoelige sectoren.
In de vorige periode van oplopende werkloosheid, werden vooral mannen getroffen. Dat kwam doordat door de economische crisis vooral conjunctuurgevoelige sectoren het moeilijk hadden en daar werken meer mannen dan vrouwen. Maar nu is het banenverlies breder verdeeld over sectoren. ,,Het afgelopen kwartaal was de overheid de sector waar de meeste banen verdwenen”, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Daar werken meer vrouwen dan in de conjunctuurgevoelige sectoren.
Steeds meer Nederlanders denken dat de komende twaalf maanden de werkloosheid zal toenemen, aldus het CBS. Zeven op de tien mensen verwachten een stijging en maar 6 procent denkt dat het aantal werklozen zal dalen. Begin dit jaar maakten consumenten zich nauwelijks zorgen over de werkloosheid.

Industrie
Ondernemers in de industrie, de bouw en de zakelijke dienstverlening verwachten een afname van het personeelsbestand in het vierde kwartaal. Deze somberheid past volgens het CBS bij een neergaande conjunctuur. In de bouw zijn ondernemers al 3 jaar negatief over de werkgelegenheid, maar het pessimisme in de sector neemt toe.
In de zakelijke dienstverlening heerst bij ict-bedrijven nog wel een optimistische stemming, maar in andere takken, zoals architecten en adviesbureaus, hebben inmiddels de pessimisten de overhand.

Bron: De Telegraaf, 17 november 2011

Recent Posts

Start typing and press Enter to search