Privacy

Wij respecteren de privacy van elke bezoeker aan onze website. Wij maken gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks moet u zich realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden. Hierna wordt beschreven hoe wij gegevens verzamelen en hoe die gegevens worden gebruikt.

 

Persoonlijke informatie

Alle persoonsgegevens die u via deze website verstrekt zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die wij over u hebben, zonodig correcties aan laten brengen en verzoeken om de informatie volledig te laten wissen. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt. Met het versturen van een CV of een motivatiebrief naar ons e-mailadres geeft u Fallenstein Executive Search toestemming uw persoonlijke gegevens uiterlijk 12 maanden in portefeuille te houden. Een CV of een motivatiebrief wordt alleen aan de opdrachtgever doorgegeven ná voorafgaande toestemming van de kandidaat. Tot slot: onze informatie wordt noch gedeeld met derden, noch verkocht aan derden.

 

Aanvullende onderzoeken

►Referentie onderzoek.

Een referentie onderzoek maakt standaard deel uit van onze sollicitatieprocedure. Mochten we inlichtingen over u willen vragen aan derden, dan vragen we eerst uw toestemming hiervoor. De informatie dient direct verband te houden met de functie. De verkregen inlichtingen worden altijd aan u medegedeeld via het kandidaatsverslag.

►Psychologisch onderzoek.

Als er voor de functie een psychologisch onderzoek nodig is, mag dit alleen plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een psycholoog. Deze moet zich houden aan de regels van het Nederlands Instituut voor Psychologen. De regels houden onder meer in dat u als sollicitant het recht heeft de resultaten van het onderzoek te krijgen. Als dit reden is om de sollicitatie in te trekken, zendt de psycholoog het rapport niet naar de opdrachtgever. Wanneer u gegronde bezwaren hebt tegen het door ons voorgestelde psychologisch instituut, kunnen we in overleg een ander instituut inschakelen.

►Medisch onderzoek.

Normaal gesproken zal er geen medisch onderzoek plaatsvinden. Een uitzondering wordt echter gemaakt voor functies waarvan de opdrachtgever adviseert dat een medisch onderzoek nodig is, gezien de gezondheidsrisico’s die de functie met zich meebrengt. Als sollicitant heeft u het recht u tegen de uitslag van de medische keuring te verweren en om een herkeuring te verzoeken.

►Verklaring Omtrent het Gedrag.

Het kan voor bepaalde vertrouwelijke functies noodzakelijk zijn om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Gedacht kan worden aan sleutelposities, waarbij u toegang heeft tot informatiesystemen of financiële zaken waarbij de bedrijfskritische processen van de opdrachtgever in het geding kunnen komen. Dit bewijs dient u zelf op te vragen bij de gemeente van uw woonplaats.

 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie

In sommige gevallen zullen wij via onze website gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het aantal unieke bezoekers, het tijdstip van de bezoeken, welke pagina’s er bezocht zijn, hoe lang de website bezocht is, waar de bezoekers geografisch gezien vandaan komen, etc. Deze gegevens helpen ons de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

 

Cookies

Wij maken op onze internetsite gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de website vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

 

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal van deze website berusten bij Fallenstein Executive Search. Onder website wordt verstaan de homepage met vervolgpagina’s, bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor webbrowers interpreteerbaar materiaal. Niets van deze website mag worden gedupliceerd, noch door middel van mechanische technieken, noch door middel van elektronische technieken, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. Ongeautoriseerde duplicatie is derhalve een schending van de van toepassing zijnde wetten.

Copyright © 2007-2024 Fallenstein Executive Search

Start typing and press Enter to search