Tijdelijke arbeid wordt de norm!

Tijden veranderen. Organisaties moeten hierop anticiperen en in staat zijn om mee te veranderen en zich aan te passen aan hun omgeving. Dit vraagt om flexibiliteit. Bovendien verandert ook de visie van mensen op arbeid aanzienlijk en daarmee de arbeidsrelatie eromheen. Talenten willen aan de ene kant zekerheid, maar aan de andere kant ook voldoende mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling. De individualisering en de kenniseconomie laten hun invloed gelden, ook op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat in het jaar 2020 gemiddeld één op de drie werknemers zzp’er, uitzend- of oproepkracht is. Geen baan meer voor het leven maar een leven vol banen. Resumerend: het bedrijf van de toekomst tekent zich af als een gelegenheidscombinatie van agile talent, die precies reflecteert wat de vraag op dat moment is.

Door Ronald Fallenstein. Bilthoven, juli 2017.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search