VISIE

De onderneming werd als ‘Fallenstein Executive Search’ opgericht om te voldoen aan de vraag van opdrachtgevers naar executive search. Een vraag die wordt gekenmerkt door kwalitatief maatwerk in plaats van massaproductie in de vorm van het snel doorschuiven van ongescreende cv’s. Een vraag die evenmin wordt gekenmerkt door potentiële kandidaten bijdehand en slinks een baan in te praten. Nederland heeft vanaf 2011 te maken gekregen met de gevolgen van een gelijktijdige vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt. Dit wordt veroorzaakt door een uitstroom door pensionering van de babyboomgeneratie en een gelijktijdige geringere instroom van een nieuwe generatie. Daarnaast hebben we te maken gekregen met een vraag en aanbod die onvoldoende op elkaar aansluit. Dit verklaart waarom er enerzijds een grote groep werkzoekenden is en anderzijds een groot aantal langdurig openstaande vacatures die niet kunnen worden vervuld. Bedrijven hebben grote moeite om hoogopgeleide (technische) specialisten te vinden. Een situatie die door de aantrekkende economie en het inhaaleffect na de Corona-pandemie alleen maar nijpender is geworden.

Gevolg: wel banen maar geen kandidaten, wat de groei van bedrijven in gevaar brengt. In elke boardroom staat innovatie hoog op de agenda, want de technologische ontwikkelingen blijven elkaar in razend tempo opvolgen. Iedereen is zich inmiddels bewust van de exponentiële snelheid waarbij technologieën zich ontwikkelen en de impact van 3D-printing, bio- & nano-technologie, hyperloop alsmede kunstmatige intelligentie zoals Chat GPT. Echter, mensen ontwikkelen zich vooralsnog lineair, dus verschuift de focus ook naar de ménselijke kant van innovatie. Dit vraagt om andere vaardigheden die cruciaal zijn om richting de toekomst relevant en agile te blijven als bedrijf en persoon. We dienen daarom verder te kijken dan iemands opleiding en werkervaring. Persoonlijkheidskenmerken, drijfveren, reeds aanwezige skills, veranderbereidheid en leervermogen zullen meer en meer bepalend gaan worden. Dit alles ter verbetering van de voorspellende waarde van de match. Een goede reden om juist nú na te denken over het werven van toekomstbestendig talent.

KERNACTIVITEIT

Fallenstein Executive Search adviseert in de rol van headhunter ondernemingen bij het succesvol vervullen van hun vacatures op zwaarder uitvoerend niveau, management- en directieniveau. Daarnaast is ons bureau regelmatig betrokken als strategisch gesprekspartner voor directie en management bij het opstellen van een nieuw HR-beleid en bij executive coaching van kandidaten (toetsing van CV, motivatiebrief en sollicitatiegesprek). Elk vraagstuk benaderen wij gestructureerd en procesmatig. Deze aanpak vereist een gedegen kennis van het Nederlandse bedrijfsleven en ruime persoonlijke aandacht voor de kandidaat. Een professioneel kandidaatsverslag alsmede een referentie-check maken standaard deel uit van de procedure. Kwaliteit is derhalve geen toeval.

MISSIE

Wij werven en selecteren bachelors, masters en professionals die bijdragen aan het succes van onze opdrachtgevers. Hierbij zien wij het als onze missie om te zorgen dat het juiste talent op de juiste plek komt. Dit doen wij volgens de hoogste standaarden.

KWALITEIT

Kwaliteit gaat bij ons boven kwantiteit. Kortom, de eerste keer goed. Wij mijden zo verspilling van tijd en geld.

KLANTTEVREDENHEID

Vakbekwaam en gedreven personeel in de juiste setting zijn onderscheidende factoren die een onderneming een voorsprong geeft op haar concurrenten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat directies en ondernemers op zoek zijn naar een headhunter die deze concrete behoeften begrijpt. Nu, bijna 20 jaar na de oprichting, is de uitzonderlijke dienstverlening van ons headhuntersbureau een begrip geworden in Nederland. Dit is bereikt dankzij een traditie waarin vakmanschap, betrokkenheid en creativiteit centraal staan.

INTEGRITEIT

Alle opdrachten worden discreet behandeld zowel aan de zijde van de kandidaat als aan de zijde van de opdrachtgever. Volledig transparant en met respect voor de privacywetgeving.

Start typing and press Enter to search