Strikte functieprofielen

Ondernemers en de politiek zijn het er inmiddels wel over eens dat er een discrepantie bestaat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Wat is de behoefte van de werkgever en wat zijn de competenties van beschikbaar talent? Zo is er een chronisch tekort aan specialistische techneuten in de disciplines Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Mechatronica, Robotica en Domotica, alsmede ICT. Dit verklaart tevens waarom er enerzijds een grote groep werkzoekenden is en anderzijds een grote hoeveelheid openstaande vacatures die maar niet kunnen worden ingevuld. Deze mismatch op de arbeidsmarkt wordt voor een deel ook veroorzaakt door aannames en irreële verwachtingen die werkgevers van werknemers hebben. De werkgever zoekt het bekende schaap met de vijf poten maar na 2 jaar zoeken zit hij nog steeds zonder, omdat hij geen concessie wenst te doen. Onderzoek wijst uit dat die werkgever beter een schaap met drie poten kan aannemen. De aangestelde kandidaat voelt zich uitgedaagd om aan de vereiste competenties te voldoen en gaat op ‘zoek’ naar zijn vierde poot. Anders geformuleerd. Zeer strikte functieprofielen zijn een rem op talent. Een talent dat voor 90% voldoet aan de eisen dient al een oproep te krijgen voor een gesprek. Die ontbrekende 10% zal er juist voor zorgdragen dat die kandidaat zich uitgedaagd voelt om zich de ontbrekende kennis snel eigen te maken. Een herhaling van zetten (taken en verantwoordelijkheden) is namelijk dodelijk voor de motivatie. Door anders naar deze materie te kijken wordt het niet een volgende baan maar een loopbaan waarin de accenten verschuiven en de kandidaat wordt geprikkeld om mee te schakelen en zich verder te ontwikkelen in de richting die de tijd en de werkgever van hem vragen.

Door Ronald Fallenstein. Bilthoven, januari 2015

Recent Posts

Start typing and press Enter to search