Life time employment versus de flexibele inzet van talent op maat.

Alles wat te maken heeft met de arbeidsmarkt en werk is aan het veranderen. Wat is de trend? Bedrijven worden kleiner, werknemers onafhankelijker, flexwerken populairder en het aantal zelfstandige professionals neemt alleen maar toe. We bevinden ons in een transitiefase met flexibiliteit als kernwoord. De freelance economie zal de gehele samenleving veranderen. Gezien onze kenniseconomie zullen de huidige 940.000 zelfstandige professionals met hun specifieke competenties goed gedijen en hun autonomie toenemen.

Dit vraagt om andere organisatiestructuren en om andere verhoudingen tussen wie je vast aanneemt en wie tijdelijk. De talenten die sleutelposities bekleden dienen vast in dienst te zijn. De talenten die zorgen voor ondersteuning en dienstverlening kunnen freelancers zijn. In toenemende mate gaat het vandaag de dag om afgebakende opdrachten, met de tijdelijke inzet van één-op-één passende kennis en ervaring. Op deze manier kun je sneller beslissingen nemen en van richting veranderen. Zo stelt Kevin Wheeler, auteur en flexgoeroe over arbeidsflexibilisering.

Het fenomeen ‘life time employment’ komt steeds minder vaak voor. Een vast dienstverband is niet langer zo vast als de term suggereert. Arbeidspotentieel dient te worden ingezet waar het op dat moment rendeert. Alleen dan is het in economische zin betaalbaar voor de opdrachtgever en bevredigend voor de opdrachtnemer. De vraag naar flexibel inzetbaar talent neemt toe, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Kwantitatief zal de vraag groeien, doordat bedrijven flexibel talent niet alleen inzetten bij een piekbehoefte of voor het invullen van specialistische rollen; het gaat ook om een permanente behoefte aan tijdelijke deskundigen die weer vertrekken zodra de klus geklaard is.

Kwalitatief neemt de vraag eveneens toe. Organisaties weten steeds beter welke deskundigheid zij zoeken. Dit biedt kansen voor gespecialiseerde zelfstandige professionals. Deze mensen verbinden zich straks niet langer aan een interessante organisatie, maar aan een uitdagende inhoudelijke klus! Hierdoor worden er steeds minder vaste contracten getekend. De tijd dat na 40 jaar trouwe dienst het gouden horloge wacht is daarmee definitief voorbij.

Door Ronald Fallenstein. Bilthoven, januari 2016

Recent Posts

Start typing and press Enter to search